S nami ušetríš! Nakúp na www.GafaAuto.sk v košíku zadaj kód GARAGE a získaš zľavu 10% na celý tvoj nákup!

Marec 2022: Prehľad zmien v zákone o cestnej premávke

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňuje na väčšiu ochranu cyklistov a chodcov a ďalšie zmeny v zákone o cestnej premávke. Od 1. marca je účinná poslanecká novela zákona o cestnej premávke, ktorá okrem iného rieši zlepšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Prinášame Vám prehľad zmien.

Predchádzanie

Dopĺňa sa do zákona, že vodič je pri predchádzaní iného vozidla povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky.

Bočný odstup pri predchádzaní

Ustanovuje sa minimálna bočná vzdialenosť, ktorú by mal vodič dodržať pri predchádzaní cyklistov, ale aj chodcov, kolobežkárov, vodičov samovyvažovacích vozidiel či malých motocyklov, a to: odstup spravidla najmenej 1 meter pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h a najmenej 1,5 m v ostatných prípadoch. Minimálna vzdialenosť nie je definovaná absolútne. Ak vzhľadom na všetky aspekty situácie bude potrebné predbiehať cyklistu s väčším bočným odstupom, predbiehajúci vodič sa nemôže vyviňovať tým, že dodržal predpísanú minimálnu vzdialenosť.

Nové základné povinnosti vodiča

K základným povinnostiam vodiča sa pridáva aj neohrozenie cyklistov na cestičke pre cyklistov, pri odbočovaní a vchádzaní na cestu, pri otáčaní a cúvaní. Zároveň sa zakazuje zastavenie vozidla nielen na priechode pre chodcov a priechode pre cyklistov, ale aj na mieste na prechádzanie.

Odbočovanie cyklistov vľavo

Po novom pre cyklistov nebude platiť súčasná povinnosť pri odbočovaní vľavo zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy.

Dávanie prednosti

Jasne sa ustanovuje prednosť každého, kto ide rovno, pred tým, kto odbočuje, a to bez ohľadu na stavebnú formu a oddelenosť cesty. Vodiči tak budú musieť dať prednosť aj cyklistom idúcim súbežne s cestou, napr. aj po priechode pre cyklistov.

Jazda cez križovatku

Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ bude povinný dať prednosť v jazde aj cyklistom idúcim súbežne s hlavnou cestou, napr. aj po priechode pre cyklistov.

Zákaz zastavenia a státia

Rozširuje sa zákaz zastavenia a státia na cyklistickej infraštruktúre. K zákazu na cestičke pre cyklistov a ochrannom pruhu pre cyklistov pribúda aj zákaz zastavenia a státia na cyklistickom pruhu.

Jazda cyklistov na chodníku

Umožní sa jazdenie na chodníku aj cyklistom, ktorí sprevádzajú alebo vezú na bicykli dieťa do 10 rokov. Jazdiť smú po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.

Jazda cyklistov vedľa seba

Rozširuje sa aj možnosť cyklistov jazdiť vedľa seba. Dvaja cyklisti smú ísť teraz vedľa seba len po cestičke pre cyklistov, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Táto možnosť sa rozšíri aj o iné druhy komunikácií, na ktorých nie je voľnejší pohyb cyklistov problematický. Pôjde o poľnú a lesnú cestu a obytnú zónu. Dopĺňa sa možnosť jazdy vedľa seba pre skupinové jazdy. V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba.

Pravidlá na cyklistickej ceste

Ide o cestu vymedzenú dopravnou značkou, na ktorej „auto je hosť“. Bicyklovú cestu môžu cyklisti používať v celej šírke určenej pre ich smer. Na bicyklovej ceste vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h. Motorovým vozidlám je jazda na bicyklovej ceste zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak. Aj vtedy majú cyklisti prednosť. Vodiči áut ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 metra. Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je na bicyklovej ceste povolené len na vyznačených miestach.

Poskytovanie informácií z evidencie vozidiel

Rozširuje sa okruh osôb, ktorým sa poskytujú informácie z evidencie vozidiel, o advokátov. Advokát tak bude môcť získať informácie z evidencie vozidiel, ktoré potrebuje práve a výlučne v súvislosti s výkonom svojho povolania.

Zákaz parkovania na chodníku

Zavádza sa automatický zákaz parkovania áut na chodníkoch všade, kde nebude osadená značka povoľujúca parkovanie na chodníku. (Nešlo o návrh MV SR, ale pozmeňovací poslanecký návrh). V nadväznosti na pripomienky samospráv bol do NR SR bol predložený poslanecký návrh, ktorý umožní parkovanie na chodníku do 31. 3. 2024 za podmienok, ktoré platili do 28. 2. 2022. Posunutý bol do druhého čítania, definitívne by o ňom mal parlament hlasovať na ďalšej schôdzi.

ZDROJ: Ministerstvo vnútra SR

Pozri si náš e-shop:

Foto obrazy

Fotoobraz Ken Block 43

Zanechaj nám svoj e-mail a buď vždy informovaný o aktuálnych novinkách: