Motor sa prehrieva

motor sa prehrieva volkswagen golf mk4

Motor sa prehrieva - čo môže byť príčinou?

Prehriatie motora je považované za závažnú komplikáciu a môže mať ekonomicky vysoké následky – od drobných poškodení až po zadretie motora. Ako sa prehrievanie motora prejavuje a prečo sa to deje?

Ako sa prejavuje prehriaty motor?
  1. Zvýšená teplota chladiacej kvapaliny – Ak motor pracuje pod príliš vysokou teplotou, priamo úmerne sa tým zvyšuje aj teplota chladiacej kvapaliny. Môžete si to všimnúť pomocou teplomera na prístrojovej doske.

  2. Zvýšený výfukový tlak – Prehriaty motor môže spôsobiť zvýšený výfukový tlak, ktorý sa zväčša prejavuje praskavým zvukom. To je spôsobené nárastom teploty výfukových plynov, ktoré spôsobujú zvýšený tlak vo výfukovom systéme.

  3. Zhoršený výkon motora – Prehriatie motora môže spôsobiť zníženie jeho výkonu a akcelerácie, pretože teplo môže ovplyvniť jeho schopnosť generovať silu.

  4. Nezvyčajné zvuky – Prehriatie motora môže generovať rôzne nezvyčajné zvuky vplyvom roztiahnutého materiálu.

Najčastejšie príčiny prehrievania motora:
  1. Absencia alebo nedostatočné množstvo chladiacej kvapaliny – Chladiaca kvapalina (často nazývaná aj chladivo) prúdi cez motor a odvádza teplo z jeho vnútra. Ak je množstvo chladiacej kvapaliny nedostatočné, môže dôjsť k prehriatiu motora.

  2. Porucha chladiaceho systému – Ak je chladiaci systém zanesený alebo porušený, môže dôjsť k nedostatočnému odvádzaniu tepla z motora a tým pádom k jeho prehriatiu.

  3. Porucha termostatu – Termostat reguluje prúdenie chladiacej kvapaliny cez motor. Ak je termostat porušený, môže dôjsť k nedostatočnému alebo nadmernému prúdeniu chladiacej kvapaliny, čo môže viesť k prehriatiu motora.

  4. Porucha ventilátora chladiaceho systému – Ventilátor chladiaceho systému pomáha pri odvádzaní tepla z motora. Ak je ventilátor porušený alebo nefunguje správne, môže to viesť k prehriatiu motora.

  5. Zanesený vzduchový filter – Ak je vzduchový filter zanesený nečistotami, môže dôjsť k obmedzeniu prúdenia vzduchu cez motor. To môže spôsobiť prehriatie motora.

  6. Nadmerné zaťaženie motora – Ak motor pracuje príliš ťažko alebo pri veľmi vysokých otáčkach, môže sa prehriať.

Ak sa motor prehrieva, je dôležité čo najskôr zistiť príčinu a vykonať potrebné opravy. Pokračovanie v jazde s prehriatym motorom môže spôsobiť vážne poškodenie motora alebo dokonca jeho úplné zadretie.

Pozri si náš e-shop:

Foto obrazy

Fotoobraz Ken Block 43

Zanechaj nám svoj e-mail a buď vždy informovaný o aktuálnych novinkách: