Motor žerie vodu – čo môže byť príčinou?

tesnenie hlavy valcov

Motor žerie vodu - čo môže byť príčinou?

Motor, ktorý žerie vodu, môže byť pre majiteľa vozidla veľmi nepríjemný problém. Keďže existuje niekoľko potenciálnych príčin tohto problému, je dôležité identifikovať zdroj problému a zabezpečiť jeho rýchle riešenie. V tomto blogu sa pozrieme na niektoré z najbežnejších príčin, prečo motor môže žrať vodu, a na to, ako ich odstrániť.

Poškodené tesnenie hlavy valcov

Jedným z najbežnejších dôvodov, prečo motor môže žrať vodu, je poškodené tesnenie hlavy valcov. Tesnenie hlavy valcov sa nachádza medzi blokom motora a hlavou valcov. Pomáha udržiavať tlak v komore spaľovania. Ak sa toto tesnenie poškodí, môže sa dostať voda do spaľovacej komory a spôsobiť vážne poškodenie motora.

Netesnosti v chladiacom systéme

Vplyvom dlhodobého používania vozidla môžu na mnohých komponentoch chladiaceho systému vzniknúť netesnosti. To môže zapríčiniť rôzne úniky chladiacej kvapaliny, ktorá sa okrem bežného úniku môže dostať aj do spaľovacieho priestoru motora.

Poškodený blok motora

Poškodenie bloku motora patrí k závažnejším problémom, ktoré si vyžadujú radikálny zákrok. Ak je blok motora prasknutý alebo má drobné trhliny, môže to umožniť vode preniknúť do valcov.

prehrievanie motora
Prehrievanie motora

Prehrievanie motora je vážnym problémom, ktorý je potrebné urgentne riešiť. Tento jav môže mať za následok množstvo ďalších poškodení, ktorých oprava si bude vyžadovať vyšší obnos financií.

  • Poškodená vodná pumpa – Ak vodná pumpa nefunguje správne, chladivo nemusí byť distribuované v dostatočnom množstve. Motor sa môže prehrievať a dôjsť k prasknutiu chladiaceho systému, prasknutiu bloku motora alebo k jeho úplnému zadretiu.
  • Porucha termostatu – Prehrievanie motora nastáva zväčša kvôli poruche termostatu. Jeho vyradením z funkcie tak isto dochádza k nedostatočnému chladeniu, čo môže postupne spôsobovať oveľa väčšie komplikácie.
  • Porucha ventilátora – Nedostatočné ochladzovanie kvapaliny môže byť spôsobené nefunkčným ventilátorom. Ak počas jazdy spozorujete netypicky vysokú teplotu, overte jeho funkčnosť.
Prevencia
  • Pravidelná údržba chladiaceho systému – Pravidelné kontroly chladiaceho systému a včasné opravy prípadných problémov sú kľúčové pre prevenciu problémov s prehriatím motora.

  • Výmena chladiacej náplne – Chladiaca náplň by mala byť pravidelne menená, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt a znečistení, ktoré by mohli spôsobiť problémy s chladením.

  • Kontrola stavu tesnení – Tesnenia v chladiacom okruhu by mali byť pravidelne kontrolované, aby sa zabezpečila ich integrita a aby sa zabránilo prípadným únikom chladiacej náplne.

  • Kontrola teploty motora – Akonáhle sa teplota motora začne zvyšovať, je potrebné vozidlo zastaviť a nechať motor vychladnúť. Prehriatie motora môže spôsobiť vážne poškodenie a môže dokonca viesť k jeho zničeniu.

  • Pravidelná údržba vodnej pumpy – Vodná pumpa je zodpovedná za prietok chladiacej náplne v chladiacom okruhu. Je preto dôležité, aby bola pravidelne kontrolovaná a v prípade potreby vymenená.

Pozri si náš e-shop:

Foto obrazy

Fotoobraz Ken Block 43

Zanechaj nám svoj e-mail a buď vždy informovaný o aktuálnych novinkách: